ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 (ปี 2025-2026)

YOUTH FOR UNDERSTANDING

YFU advances intercultural understanding, life-long learning, global competencies, mutual respect and  social responsibility through transformational educational exchanges for generations of youth, families and communities, supported by dedicated volunteers and professional staff.

The global YFU network, consisting of partners in more than 50 different countries, is united by the belief that full cultural immersion is the most effective means to gain the skills needed to thrive in an increasingly multicultural, interconnected and competitive global society. YFU has remained a trusted leader of intercultural exchange programs for more than 60 years because of its commitment to safety, reputation for quality, and exceptional support services.

News

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 (ปี 2025-2026)

May Tue, 2024

YFU High School Exchange Program 2025-2026 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 (ปี 2025-2026)&...

Read More

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 28 ปี 2025-2026 (1 ปีการศึกษา)

Apr Tue, 2024

ปฏิทินงานการรับสมัครและการดำเนินงาน รับสมัคร 15 พฤษภาคม - 3 กรกฏาคม 2567 ...

Read More

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025) รอบที่ 2

Sep Fri, 2023

YFU High School Exchange Program 2024-2025 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน วาย.เอฟ.ยู. ณ โรงเรียนไฮสกูล รุ่น 27 (ปี 2024-2025) ...

Read More

การแลกเปลี่ยนทำให้เปลี่ยนทัศนคติหลายๆ สิ่งมากค่ะ และจิ๊บยังได้ค้นพบตัวเองในขณะที่ไปแลกเปลี่ยนด้วยค่ะ เนื่องจากว่าตอนที่ไปแลกเปลี่ยนเราได้ทำกิจกรรมมากมายของทางโรงเรียนจึงทำให้จิ๊บมีแนวทางในการวางแผนต่อไปได้ในอนาคตด้วยค่ะ นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมจิ๊บถึงเลือกเรียนรัสเซียศึกษา นอกจากนี้แล้วจิ๊บยังรับรู้ได้ว่าเรามีระบบความคิด และทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป เรามองโลกและเข้าใจโลกในมุมที่กว้างมากขึ้น ยอมรับและเคารพในธรรมชาติของบุคคลอื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้จิ๊บสามารถเข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่ๆ ได้ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ แน่นอนว่าจิ๊บได้ความอดทน และที่สำคัญคือได้มิตรภาพที่สวยงามและครอบครัวใหม่ที่น่ารักกลับมาด้วยค่ะ

- บุศยลักขณ์ สมบูรณ์ทรัพย์ (จิ๊บ) - YFU รุ่น 16 (2013-2014) ประเทศลัตเวีย

จากการไปแลกเปลี่ยนสอนให้เราเรียนรู้การดำเนินชีวิต ทำให้เรามีมุมมองที่โตและคิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น บางปัญหาที่แก้ไม่ได้ในช่วงเวลาที่ไปแลกเปลี่ยน หรือบางปัญหาที่แก้ไขไปแล้ว นั่นเป็นประสบการณ์ในอดีตที่สวยงาม ปัจจุบันเมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่ไปแลกเปลี่ยน เรารู้สึกมีความสุข ภูมิใจและนึกถึงคนแปลกหน้าที่กลายมาเป็นครอบครัวที่สองของเราตลอดไป

- ณชนก ไวยสุตรา (ขิม) - YFU รุ่น 13 (2010-2011) ประเทศเยอรมนี

การไปแลกเปลี่ยนทำให้เปลี่ยนทัศนคติหลายอย่างในการดำเนินชีวิต เป็นคนที่มีความอดทน มองโลกในแง่บวก ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ได้ทั้งตอนเรียนมหาวิทยาลัยและตอนทำงาน อีกทั้งเรายังมีครอบครัวและบ้านหลังที่สองที่เราจะรู้สึกผูกพันกันไปตลอดชีวิตด้วย

- อาสาฬห์ เกษตรสุนทร (ป๊อป) - YFU รุ่น 13 (2010-2011) ประเทศเม็กซิโก

การไปแลกเปลี่ยน 1 ปีทำให้ทัศนคติในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปค่อนข้างมากครับ จากเด็กที่เคยเอาแต่เรียน จันทร์-ศุกร์ เสาร์อาทิตย์เรียนพิเศษ ไม่ทำกิจกรรม เป็นขี้อายและไม่กล้าตัดสินใจ ด้วยสภาพแวดล้อมที่กดดันและต้องปรับตัวให้อยู่รอดด้วยตัวเอง ทำให้เราเห็นคุณค่าให้การเข้าสังคม การกล้าแสดงออก มากขึ้น เข้าใจในคำว่าชีวิตและมุมมองในการแก้ปัญหา เด็กหลาย ๆ คนมักคิดว่าสิ่งที่ได้จากการไปแลกเปลี่ยนคือภาษาแต่จริง ๆ แล้ว การพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ คือสิ่งหลักที่ได้กลับมาครับ

- อานันท์ อบเชย (โอม) - YFU รุ่น 11 (2008-2009) ประเทศสหรัฐอเมริกา